The Raw Apple är inte längre aktiv – information och länkar kan vara inaktuella. Besök startsidan för Media.nu – länk i menyn!

En navelsträng till din Iphone

Den japanska konstnären Mio I-zawa har skapat en navelsträngsladdare till Iphone. Vi håller inte för troligt att det går att köpa den här laddaren, åtminstone lär den inte massproduceras.