Om The Raw Apple

The Raw Apple är en blogg om allt som kretsar kring företaget Apple och deras produkter – Iphone, Mac, Ipod, Ipad etcetera.

Vi försöker inte vara heltäckande när det gäller Apple-rykten och nyheter, utan skriver om det vi tycker är intressant och värt att föra vidare.

<språkpolis>För att du ska slippa klaga på vår ”stavning” vill säga följande: När vi namnger Apple-produkter skriver vi dem som om de vore vanliga namn. Det betyder att Ipad blir just Ipad och inte iPad. Vi hanterar alla företagsnamn och varumärken på samma sätt, därför kommer vi till exempel att skriva Ikea istället för IKEA (om vi någon gång skulle känna oss nödgade att nämna den svenska möbeljätten). Undantag från denna regel kan ske om det behövs för att förbättra läsbarheten, till exempel i fallet Ilife, som blir lättare att läsa om vi skriver ILife.</språkpolis>