Apple lättar på reglerna i App Store

Apple tillåter från och med idag program i sin App Store vilka har utvecklats med verktyg som gör det lättare att skapa program till Iphone, Ipod Touch och Ipad.

Ett exempel på sådana utvecklingsprogram är Adobes ”Flash-to-Iphone”, som är inbyggt i Flash Professional CS5. Så länge som det resulterande programmet inte laddar ner någon ytterligare kod kommer det att tillåtas i App Store.

”Det här bör ge utvecklare den flexibilitet de vill ha, samtidigt som vi behåller den säkerhet vi behöver”, skriver Apple i en kommentar till de nya reglerna. [Via Macrumors]